Download model

Registrerede brugere af denne hjemmeside, kan gratis downloade den seneste version af Excel-beregningsmodellen udviklet i MST-projektet.

Er du ikke registreret, kan du gøre det gratis her.

Logge Ind
   

Downloads vil derefter være mulig fra denne side.

Modellen er låst for redigering i standard-udgaven, men kan åbnes og korrigeres efter aftale med projektgruppen, så den f.eks. tilpasses særlige lokale forhold.

Vi bidrager også meget gerne med indføring i brugen af værktøjet og øvrige konsulentydelser, som hjælp til kommunernes affaldsansvarlige til at analysere, vurdere og planlægge forbedret affaldssortering i boligerne gennem øget fokus på kildesortering.

Kontakt Henrik Sørensen, hs@henrik-innovation.dk, tel. 2554 4014.